Durant el temps que es dedica a les vacances i a l’oci cal tenir una cura particular de la salut. S’acostumen a realitzar activitats no quotidianes, moltes d’elles a l’aire lliure, que poden representar un cert risc.

Pel que fa als viatges, exigeixen sempre una preparació acurada, que inclogui una correcta informació sanitària del país de destí, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre per gaudir-los amb bona salut. La visita a determinats països, particularment els anomenats exòtics, pot comportar l’obligatorietat de realitzar una vacunació prèvia.

Si, per altra banda, heu de viatjar a un dels països on hi ha presència del virus Zika, convé que llegiu la següent informació per conèixer totes les precaucions que hauríeu de prendre:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/recomanacions-per-a-viatgers/