PEDRATOUR és una agència de viatges que opera principalment als Pirineus catalans. Dissenyem i comercialitzem viatges i experiències, treballant com a agència emissora i receptiva. Estem especialitzats en senderisme, BTT i turisme actiu.

Denominació social: PEDRATOUR, S. L.
CIF: B66498791
Domicili fiscal: C/ Ciutat, 16 08600 Berga (Barcelona), Espanya
Telèfon: + 34 93 821 51 11
Correu electrònic: info@pedratour.com

POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE

Pedratour, com a empresa del Berguedà compromesa amb un turisme responsable, conscient de la necessitat d’adoptar mesures de planificació i gestió del sistema turístic que garanteixin un desenvolupament sostenible en el temps que permeti cobrir les necessitats presents i futures tot mantenint la integritat cultural, la cohesió social i els processos ecològics essencials, es compromet a promoure un model basat en la sostenibilitat ambiental, cultural i socioeconòmica de l’activitat turística.

Alhora, i assumint els principis de la Carta Mundial de Turisme Sostenible, es compromet a:

-Millorar i aprofitar l’impacte positiu de les activitats turístiques que es desenvolupen a la nostra zona d’actuació i prevenir i minimitzar els impactes negatius que se’n poden derivar.

-Treballar amb l’objectiu de millorar, de forma continuada, tots els àmbits de la sostenibilitat turística: ambiental, cultural i socioeconòmica.

-Garantir les condicions de salut i seguretat de la nostra zona d’actuació, per al bé dels turistes i dels residents, tot treballant en la seva consolidació com a destí turístic diferenciat, sostenible i referent en els àmbits d’innovació, qualitat i medi ambient.

-Satisfer tant als turistes com als residents, involucrant ambdues parts en les decisions preses en matèria de turisme i facilitant l’equilibri entre la integració dels visitants i el respecte i convivència amb els residents.