Protecció de les dades personals

La confidencialitat, el secret professiona i la seguretat són valors primordials de PEDRATOUR SL, que assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’USUARI o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb ell. PEDRATOUR SL assumeix també el compromís de no recopilar informació innecessària sobre l’USUARI. Igualment, es compromet a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’USUARI pugui facilitar a través de la web.
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, PEDRATOUR SL informa que l’ús de determinats serveis de la página web requereix que es facilitin determinades dades personals a través dels formularis de registre o mitjançant l’enviament dels missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de PEDRATOUR SL titular i responsable d’aquests. L’enviament esmentat de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament de les mateixes, si bé de caràcter revocable i sense efrectes retroactius.
Igualment PEDRATOUR SL informa que tots els seus fitxers es troben legalment inscrits al Registre  de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a salvaguardar la seguretat de les dades personales s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides pel Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de les mesures de seguretat dels fitxers de caràcter personal.

Ús de les dades personals

Les dades que PEDRATOUR SL sol·licita son els adequats, pertinents i estrictament necessàris per a la finalitat per la qual es recopilen, i en cap cas està obligat a facilitar-los. Així mateix, certifica que totes les dades que facilita són certes, veraces i pertinents per al que es sol·liciten.
La pàgina web de PEDRATOUR SL, rep les dades personals mitjançant la recepció de varis formularis i a través del correu electrònic on es pot sol·licitar qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte, i inclús remetre-hi el currículum vitae. L’enviament d’aquestes dades implica l’autorització de l’USUARI a incorporar-los en els fitxers corresponents, si PEDRATOUR SL ho considera convenient, i quedaran  regulats per les presentes polítiques de privacitat. Les dades de l’USUARI seran incorporades al fitxers de tractament de dades.
PEDRATOUR SL, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades personals als seus fitxers.

Recepció de Currículums Vitae

En el cas de que l’USUARI enviï el seu currículum vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, queda informat que les seves dades personals s’incorporaran als fitxers de PEDRATOUR SL, amb la finalitat de disposar del seu currículum per a poder dur a terme processos de sel·lecció de personal si el perfil s’ajusta a les seves necessitats. Mentre l’USUARI no cancel·li expressament les seves dades personals, PEDRATOUR SL prega que se li comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les dades personals

L’USUARI pot, en qualsevol moment, oposar-se als enviaments comercials de PEDRATOUR SL, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, mitjançant un escrit firmat dirigit a PEDRATOUR SL al Carrer Ciutat, 31, 08600 de Berga o mitjançant correu electrònic a info@viatgespedratour.com aportant copia del seu DNI.

Comunicacions de dades

PEDRATOUR S.L. informa que les dades son tractades confidencialment i son utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedeix ni comunica a cap tercer aquestes dades, excepte en els casos legalment previstos, o en que l’USUARIO ho autoritzi expressament.
Seguretat de les dades personals
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les dades personals, PEDRATOUR SL ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades subministrades, la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats, tal i com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de dades

És important que per a poder mantindre les dades personals actualitzades, s’informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, PEDRATOUR SL  no respon de la veracitat d’aquestes dades.
Es considera que, si no cancel·la les seves dades personals dels fitxers de PEDRATOUR SL, l’USUARI continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que PEDRATOUR SL ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat  per la cual es van obtenir.
PEDRATOUR SL no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que es puguin faciliar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la seva pàgina web.
PEDRATOUR SL pot modificar les polítiques de privacitat per a adaptar-les a les modificacions que es produeixin a la web, així com les modificacions legislatives de caràcter jurisprudencial sobre les dades personals que vagin apareixent, motiu pel qual s’ecigeix la seva lectura, cada cop que es facilitin dades personals a través d’aquesta web.