Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:
L’empresa titular d’aquest website és Pedratour SL amb CIF: B-66498791amb domicili al Carrer Ciutat nº 31 – Berga, i inscrita en el registre Mercantil de la Província de Barcelona. Bústia de contacte: info@viatgespedratour.com

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, a partir d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independent a la d’altres que, en el seu cas, resulten d’obligat compliment.

Ús del portal

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació verídica i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la que serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s’ofereixen a través d’aquest web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, sexista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia al terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Pedratour SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, o introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats; (IV) intentar accedir i, en cas d’aconseguir-ho, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Pedratour SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, sexistes o pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Pedratour SL no serà responsable de les opinions donades pels seus usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Pedratour SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura y disseny, selecció de materials usats, programes de ordenador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), propietat de Pedratour SL o de tercers.
L’USUARI es compromet a respectar tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la pàgina anomenada. Podrà visualitzar els elements del website i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posta a disposició o qualsevol altra forma de explotació, així com la seva modificació, alteració o descompilació. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Pedratour SL.

Exclusió de garanties y responsabilitat

Pedratour SL i els seus llicençiaris o mandataris no es fan responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat tots els medis tecnològics necessaris per a evitar-ho.

Modificacions

Pedratour SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquest website, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través del mateix com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el web i l’accés a aquests.

Ús de cookies i emmagatzemant d’IP’s

Aquest web podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador per a que notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per Pedratour SL, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts. Aquest web també pot emmagatzemar i fer ús de les direccions IP dels seus usuaris per tal d’administrar i realitzar un seguiment de la utilització del lloc web en el seu conjunt.
Pedratour SL no associa direccions IP amb informació identificable personalment.

Enllaços

En el cas de que en aquest web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Pedratour SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.
En ningun cas Pedratour SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en ningun d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà ningun tipus d’associació, fusió o participació de Pedratour SL amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

Pedratour SL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a aquest website i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presentes Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Pedratour SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda d’aquest web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i duració

Pedratour SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent aquestes degudament publicades.
Les citades condicions estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Pedratour SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.